Home  > Verkeer en mobiliteit  > Trage wegen  > Reglementering en toelichting

Reglementering en toelichting over trage wegen

Wijzigingsprocedure

Klachten over afgesloten buurtwegen kunnen voorkomen worden door een grondige aanpak van het buurt- en voetwegennetwerk. In principe zouden de gegevens uit de Atlas (inclusief de wijzigingen) en de realiteit moeten overeenstemmen. Indien dit niet zo is, moeten wegjes die in de Atlas staan, geopend worden of moet de Atlas geactualiseerd worden via een wijzigingsdossier. Daarvoor moet een ‘wijzigingsprocedure’ opgestart worden. Het is de provinciale deputatie die over wijzigingsdossiers beslist.

Meer informatie vind je hier:

Provinciaal politiereglement op de buurtwegen [PDF, 2 blz, 89,27 KB] Toelichting bij het provinciaal politiereglement op de buurtwegen [PDF, 4 blz, 24,23 KB] Stappenplan wijzigingsprocedure buurt- en voetwegen [PDF, 8 blz, 294,88 KB] Rondzendbrief provincie Vlaams-Brabant over buurt- en voetwegen en rooilijnplannen in het kader van de nieuwe Codex Ruimtelijke Ordening [PDF, 9 blz, 301,48 KB] Veelgestelde vragen over wijzigingsprocedure buurt- en voetwegen [PDF, 4 blz, 220,40 KB] Schematische voorstelling van wijzigingsprocedure [PDF, 1 blz, 23,13 KB] Typebrieven wijzigingsprocedure [PDF, 4 blz, 95,39 KB]

Opmaak tragewegenplan

Droomt je gemeente van een volwaardige rol voor de trage wegen in het gemeentelijke mobiliteitsbeleid? Dan is het hoog tijd om werk te maken van een gemeentelijk tragewegenplan.

Meer informatie vind je hier: 

Subsidiereglement opmaak netwerk trage wegen [PDF, 3 blz, 125,58 KB]

Opmaak tragewegenplan [PDF, 2 blz, 85,91 KB]

Inventariseren en digitaliseren

Om een beleid rond trage wegen op te maken is een grondige inventarisatie noodzakelijk. Hiervoor doen gemeenten vaak een beroep op de steun van een groep enthousiaste vrijwilligers. Met hun hulp verzamelt de gemeente gegevens over ligging, toegankelijkheid, breedte, verharding...  Hoe start je met zo'n inventarisatie-oefening? En hoe breng je alle gegevens achteraf samen?

Infofiche inventarisatie en digitalisatie [PDF, 4 blz, 140,58 KB]

Participatie

Door inwoners uit alle lagen van de bevolking en met verschillende belangen rond trage wegen vroeg genoeg in het proces te betrekken, krijgt het tragewegenplan een brede basis.

Infofiche participatie [PDF, 1 blz, 171,23 KB]

Naamborden bij trage wegen

Trage wegen zijn soms smal en gaan op in het omliggende groen. Soms vinden passanten het niet duidelijk of een wegje wel vrij toegankelijk is. Een naambordje bij een weg kan die problemen opvangen. Daarom ondersteunt de provicie gemeenten die naambordjes willen plaatsen. 

Hier vind je meer informatie: 

samenaankoop voor naambordjes trage wegen (kostprijs: 100% van de kosten wordt gedragen door de provincie) 

subsidie voor naambordjes trage wegen (kostprijs: ongeveer 50% van de kostprijs wordt via de subsidie terugbetaald aan de gemeente)

Naar boven