Home  > Verkeer en mobiliteit  > Trage wegen  > Procedure wijziging trage wegen

Procedure wijziging trage wegen

Decreet Gemeentewegen: hoe verloopt wijzigingsprocedure nu?

Vanaf 1 september 2019 geldt het decreet "gemeentewegen". Het werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 24 april 2019, bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse regering op 3 mei 2019.

Dit decreet handelt over gemeentewegen: openbare wegen beheerd door de gemeente, ongeacht de eigenaar van de grond. Alle wegen dus die publiek toegankelijk zijn. Het decreet geeft de gemeenten een grotere rol in het goedkeuren van aanpassingen aan deze wegen. Wijzigingen worden vanaf 1 september 2019 niet meer goedgekeurd door de provinciale deputatie. 

  • Dossiers die vòòr 1 september 2019 een voorlopige beslissing van de gemeenteraad van je gemeente/stad kregen, worden nog via het oude systeem behandeld: via de provinciale deputatie. 
  • Dossiers waarvan de voorlopige gemeenteraadsbeslissing vanaf 1 september 2019 werd genomen, worden via het nieuwe systeem behandeld. 

Hieronder vind je de nodige gegevens voor beide manieren. 

Wijzigingsprocedure (gemeenteraadsbeslissing voor 1 september 2019)

In principe zouden de gegevens uit de Atlas (inclusief de wijzigingen) en de realiteit moeten overeenstemmen. Indien dit niet zo is, moeten wegjes die in de Atlas staan, geopend worden of moet de Atlas geactualiseerd worden via een wijzigingsdossier. Als de wijziging (voorlopig) werd beslist door de Gemeenteraad van je gemeente voor 1 september 2019, dan moet daarvoor een ‘wijzigingsprocedure’ opgestart worden. Het is de provinciale deputatie die over deze wijzigingsdossiers beslist.

Meer informatie vind je hier:

Stappenplan wijzigingsprocedure buurt- en voetwegen [PDF, 8 blz, 294,88 KB] Schematische voorstelling van wijzigingsprocedure [PDF, 1 blz, 23,13 KB]

Wijzigingsprocedure (gemeenteraadsbeslissing vanaf 1 september 2019)

Vanaf 1 september 2019 geldt het decreet gemeentewegen. In principe zouden de gegevens uit de Atlas (inclusief de wijzigingen) en de realiteit moeten overeenstemmen. Het decreet gemeentewegen spreekt over een gemeentewegenregister waar alle beslissingen in moeten staan. De wegen in het gemeentewegenregister moeten ook in realiteit toegankelijk zijn.

Indien dit niet zo is, moeten wegjes die in de Atlas of het gemeentewegenregister staan, geopend worden of geactualiseerd worden via een rooilijnplan of grafisch plan. Daarvoor moet een ‘wijzigingsprocedure’ opgestart worden. Indien deze vanaf 1 september 2019 wordt opgestart, is het de gemeenteraad die over wijzigingsdossiers beslist. 

Heb je vragen of wil je meer info?

Extra informatie

Contact

Dienst mobiliteit, Tel. 016 26 75 44, buurt-en-voetwegen@vlaamsbrabant.be

Naar boven