Home  > Verkeer en mobiliteit  > Trage wegen

Trage wegen

Wat zijn trage wegen?

Holle wegen, veldwegen, kerkwegels, jaagpaden… onze provincie telt tal van trage wegen. Buurt- en voetwegen zijn wellicht de meest bekende soort.

De Atlas der buurtwegen

Met de digitale Atlas der buurtwegen ontdek je welke buurt- en voetwegen er in je omgeving bestaan. Je kan deze toepassing online raadplegen.

Reglementering en toelichting

Hier worden een aantal e-fiches gebundeld waarin je tekst en uitleg krijgt bij de reglementering rond trage wegen.

Naar boven