Home  > Verkeer en mobiliteit  > Trage wegen

Trage wegen

Wat zijn trage wegen?

Holle wegen, veldwegen, kerkwegels, jaagpaden… onze provincie telt tal van trage wegen. Buurt- en voetwegen zijn wellicht de meest bekende soort.

De Atlas der buurtwegen

Met de digitale Atlas der buurtwegen ontdek je welke buurt- en voetwegen er in je omgeving bestaan. Je kan deze toepassing online raadplegen.

Reglementering en toelichting

Hier worden een aantal e-fiches gebundeld waarin je tekst en uitleg krijgt bij de reglementering rond trage wegen.

Nieuws

Decreet gemeentewegen

Vlaanderen legt enkele wijzigingen op aan gemeentes en provincie binnen de taakverdeling rond openbare wegen. Wat verandert er voor de buurt- en voetwegen?

Alle nieuwsberichten

Publicaties

Trage wegen

Trage wegen

Een brochure met een overzicht van de provinciale subsidies en andere ondersteuning voor lokale besturen voor trage wegen.

Alle publicaties

Naar boven