Home  > Verkeer en mobiliteit  > Trage wegen  > Een tragewegenplan voor jouw gemeente  > Wat is een tragewegenplan?

Wat is een tragewegenplan

Een antwoord op tal van vragen

Heel wat gemeenten hebben (nog) geen tragewegenplan. Gemeenten met zo’n plan zijn het er nochtans over eens: het schept duidelijkheid zowel voor gebruikers, aangelanden als de gemeente zelf. Een tragewegenplan biedt een antwoord op tal van vragen:

  • Welke trage wegen zijn er in de gemeente?
  • Hoe ervaren de inwoners de trage wegen? Wat is goed, wat kan beter?
  • Hoe gaan we in onze gemeente om met de trage wegen? Hoe zien we het gebruik ervan: recreatief? Functioneel?
  • Hoe bouwen we ons netwerk uit? Welke trage wegen willen we behouden, welke niet?
  • Welke prioriteiten stellen we? Waar zijn acties nodig?
  • ... 
Een tragewegenplan komt best tot stand in 4 stappen.

De 4 stappen voor een tragewegenplan

Stap 1 - Inventarisatie 
Het startpunt is een inventarisatie van alle trage wegen in de gemeente. De gemeente maakt de kaart op. Vrijwilligers inventariseren op het terrein de trage wegen.
>> Meer informatie over inventariseren

Stap 2 - Visie
 
Bij de opmaak van een tragewegennetwerk moet je keuzes maken. Daarom is het belangrijk dat je op voorhand een visie opmaakt die de afwegingscriteria vastlegt:
  • via een participatief traject ga je na of de gemeente focust op een bepaald soort verplaatsing: enkel functionele of recreatieve verplaatsingen? Of toch beide?
  • onderzoek je ook bovenlokale verplaatsingen naar buurgemeenten
  • bepaal je hoe je omgaat met specifieke trage wegen zoals holle wegen, een trage weg met een waardevolle berm of één met een speciale geschiedenis
Stap 3 - Netwerkkaart
Op basis van de voorgaande stappen kan je nu overgaan tot het maken van een netwerkkaart. Je neemt er die trage wegen in op die een belangrijke functie spelen voor de verplaatsingen op het grondgebied. Het doel is om zoveel mogelijk oorspronkelijke verbindingen uit de Atlas te herstellen en te behouden op die plaatsen waar dat zinvol is. 

Stap 4 - Actieplan 

In deze fase zet je de netwerkkaart om in een actieplan. Je bepaalt welke acties of werkzaamheden er nodig zijn om het netwerk op het terrein te realiseren en welke wegen prioriteit krijgen.


Stappen 2, 3 en 4 kan je op een participatieve manier zetten. Alle uitleg over hoe je participatief tot een tragewegenplan komt, lees je in ons draaiboek.

Ondersteuning bij opmaak tragewegenplan

Gemeenten die een tragewegenplan opmaken, kunnen daarvoor subsidies aanvragen. Daarnaast krijgen gemeenten ook procesmatige ondersteuning van de provincie, o.a. op vlak van inventarisatie, bevraging van je bevolking en de opmaak van een netwerkkaart en actieplan.

Naar boven