Home  > Verkeer en mobiliteit  > Trage wegen  > Een tragewegenplan voor jouw gemeente  > Participatie met de bevolking, een draaiboek

Participatie met de bevolking, een inspiratieboek

Werk- en inspiratieboek: 'Samen met je bevolking naar een tragewegenplan'

Wil je gemeente of stad een tragewegenplan opstellen voor het grondgebied en wil je daarbij je bevolking intensief willen betrekken? Dan is dit werk- en inspiratieboek iets voor jou. Het is bedoeld voor ambtenaren en mandatarissen van lokale overheden en ondersteunt je in het volledige proces.

  • een methodiek, uitgetest tijdens twee pilootprojecten. Je kan er onmiddellijk mee aan de slag. 
  • achtergrondinformatie en de nodige handvatten om een netwerk van trage wegen en bijhorend actieplan uit te werken.
  • te gebruiken van A tot Z OF om te benutten als opstapje om je eigen proces in handen te nemen
  • info over de subsidie (en de voorwaarden) die je kan krijgen voor de opmaak van een tragewegenplan
  • in word-versie. Dus aanpasbaar en te printen volgens noden en wensen 
  • met tal van verduidelijkende bijlagen

Deze brochure is geschreven vanuit praktijkervaring: de gemeenten Linter en Steenokkerzeel gingen samen met de provincie Vlaams-Brabant de uitdaging aan om op een participatieve manier een tragewegenplan uit te werken. Daarbij werden we ondersteund door participatie-expertenbureau Levuur. Ook ervaringen uit het participatieproject dat Bekkevoort liep, werden geïntegreerd. 


Dit werkboek is een levend gegeven. Nieuwe ervaringen of verbeteringen voegen we geregeld toe. Je vindt de versiedatum in de koptekst van het document.

Werk- en inspiratieboek 'Participatief bouwen aan een tragewegenplan' [DOCX, 96 blz, 12,67 MB] Werk- en inspiratieboek 'Participatief bouwen aan een tragewegenplan' [PDF, 96 blz, 4,95 MB] Website Camino - Bijlage 1 Handleiding kaartopmaak [PDF, 7 blz, 571,32 KB] Bijlagen deel 2 en 3 bij werk- en inspiratieboek [ZIP, 468,63 KB] Bijlagen deel 4 (1e gedeelte) bij werk- en inspiratieboek [ZIP, 18,53 MB] Bijlagen deel 4 (tweede gedeelte) bij werk- en inspiratieboek [ZIP, 14,87 MB] Bijlagen deel 5 bij werk- en inspiratieboek [ZIP, 13,48 MB] Bijlagen bij deel 6 van werk- en inspiratieboek [ZIP, 10,51 MB]

Naar boven