Home  > Verkeer en mobiliteit  > Trage wegen  > Een tragewegenplan voor jouw gemeente  > Inventariseren: start van een tragewegenplan

Inventariseren: start van een tragewegenplan

GIS: van terreinbezoek over digitale verwerking tot een gedragen tragewegenplan

Wil je gemeente een tragewegenplan opmaken? Dan is het belangrijk om eerst een zicht te hebben op de trage wegen in je gemeente. Dat doe je door je trage wegen te inventariseren, in 3 stappen:

 1. Kaartopmaak: je gaat na welke trage wegen zich theoretisch op je grondgebied bevinden (o.b.v. Wegenregister, De Atlas der buurtwegen, …)
  Lees Deel 1: Voorbereiding gegevens en kaartopmaak [PDF, 12 blz, 570,42 KB]

 2. Terreininventarisatie: je gaat na hoe de toestand van deze trage wegen is op het terrein
  Lees Deel 2: Handleiding terreininventarisatie [PDF, 12 blz, 673,17 KB]

 3. Gegevensverwerking: vervolgens worden alle gegevens in een GIS-databank gestopt, zodat de gegevens eenvoudig bewerkt, bewaard en gecommuniceerd kunnen worden. Ook foto’s van de wegjes kunnen dan gemakkelijk aan andere informatie gekoppeld worden. We bieden alle gemeenten ondersteuning om de gegevens van trage wegen in te brengen in dit systeem.
  Lees Deel 3: Handleiding verwerking terreingegevens [PDF, 12 blz, 560,72 KB]

Na die 3 stappen van inventarisatie begint de planfase: de opmaak van een tragewegenplan. Participatie is hierbij heel belangrijk. Samen met inwoners, partners en andere betrokkenen:
 • tekenen jullie de wensgebieden en wenslijnen uit;
 • leggen jullie vervolgens de prioriteiten via een puntensysteem vast;
 • vertalen jullie dit alles vertalen naar een actieplan per wegsegment.

En dan is het tijd om te communiceren: organiseer een slotevenement voor alle deelnemers, inwoners en andere geïnteresseerden en stel jullie actieplannen op grote kaarten voor.
Lees Deel 4: Opmaak tragewegenplan [PDF, 8 blz, 393,31 KB]

Bijlage GIS - Inhoud attributentabel [PDF, 6 blz, 69,89 KB] geeft je informatie over de verschillende attributen van de shapefiles.

Starten met de inventarisatie in jouw gemeente?

Wil je gemeente starten met de opmaak van een tragewegeninventaris? Weet dan dat een inventarisatie uitvoeren heel wat energie vraagt. Plan op voorhand goed de verschillende stappen. Blijf realistisch met de timing. Voor de terreininventarisatie kan je vrijwilligers inschakelen om het werk te verlichten.

Contacteer de provinciale dienst mobiliteit: buurt-en-voetwegen@vlaamsbrabant.be of 016 26 75 44. We bezorgen je:

 • de nodige informatie om met de kaartopmaak van start te gaan
 • een geoUSB op maat van jouw gemeente met daarop de meest actuele startdata voor je inventarisatieproject. Daarnaast bevat de geoUSB ook de nodige QGIS-projecten om je door het inventarisatieproces te loodsen.
We maken ook afspraken over hoe we je gemeente kunnen ondersteunen zoals een infosessie voor vrijwilligers of ondersteuning bij het werken met een GIS-systeem. Door te werken met GIS, zorg je ervoor dat je gegevens goed bewaard worden. Bovendien ondersteunt de provincie je door de buurt- en voetwegen van je gemeente te ontsluiten via een geoloket.
Naar boven