Home  > Verkeer en mobiliteit  > Trage wegen  > Een tragewegenplan voor jouw gemeente

Een tragewegenplan voor jouw gemeente?

Wat is een tragewegenplan?

Wat is een tragewegenplan? Hoe ga ik best te werk? En kan mijn gemeente daarvoor subsidies krijgen?

Inventariseren: de start van een tragewegenplan

Wil je gemeente een tragewegenplan opmaken? Breng dan eerst je trage wegen in kaart door te inventariseren.

Participatie met de bevolking, een werk- en inspiratieboek

Inventarisatie klaar? Ontdek hoe je samen met je bevolking kan werken aan een onderbouwd tragewegenplan met ons draaiboek.

Naar boven