Home  > Verkeer en mobiliteit  > Fiets  > Subsidies  > Subsidie strategische infrastructuurprojecten

Subsidie strategische infrastructuurprojecten

Wat?

Sommige projecten kunnen niet via de ‘gewone’ subsidies ondersteund worden. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van een fietstunnel of fietsbrug. Projecten die belangrijk zijn voor de kwaliteit of de verbetering van het functioneel fietsroutenetwerk, het FietsGEN of het recreatief netwerk, kunnen daarom beroep doen op een specifieke subsidie. 

Voor wie?

Deze subsidie kan toegekend worden aan: 
  • Gemeenten
  • Autonome gemeentelijke overheidsbedrijven
  • Andere instanties (bijv. Infrabel, Waterwegen en Zeekanaal, …)

Hoe aanvragen?

Reglement? 

Er is geen reglement dat bepaalt welke projecten in aanmerking komen en welke niet. 


Procedure? 

Elke gemeente of andere instantie kan een gemotiveerde aanvraag indienen bij de provincie. De deputatie oordeelt of de subsidie voor het project toegekend kan worden.

Extra informatie

Contact

Dienst mobiliteit, Tel. 016-26 75 44, mobiliteit@vlaamsbrabant.be

Naar boven