Home  > Verkeer en mobiliteit  > Fiets  > Subsidies  > Subsidie recreatieve fietsinfrastructuur

Subsidie voor de aanleg en verbetering van recreatieve fietsinfrastructuur

Wat

Voor het aanleggen en verbeteren van fietsinfrastructuur op het bovenlokaal recreatief netwerk kunnen gemeentebesturen sinds 1 april 2007 40% provinciale subsidies krijgen. Dit is zowel mogelijk voor vrijliggende of aanliggend verhoogde fietspaden langs bestaande wegen als voor de aanleg van aparte fietswegen.

Elk ontwerp voor fietsinfrastructuur moet vooraf besproken worden met de provincie. Het is dus aan te raden tijdig contact op te nemen. De opmaak van een bondige verantwoordingsnota is verplicht om 40% subsidies te kunnen krijgen.

Wie

Deze subsidie kan toegekend worden aan: 

  • gemeenten in Vlaams-Brabant
  • autonome gemeentelijke overheidsbedrijven in Vlaams-Brabant

Procedure

De gemeente bezorgt aan de provincie een voorontwerp met verantwoordingsnota. Na goedkeuring van het definitieve ontwerpsdossier door middel van een gemeenteraadsbesluit, beslist de deputatie principieel over de toekenning van de subsidie.

Opgelet: Om deze subsidie te ontvangen moet je rekening houden met toegankelijkheid voor personen met een handicap. Je dient hiervoor een adviesovereenkomst en/of toegankelijkheidsadvies bij jouw aanvraag te voegen.
Lees meer over toegankelijkheid bij provinciale investeringssubsidies

Extra informatie

Naar boven