Home  > Verkeer en mobiliteit  > Fiets  > Subsidies  > Subsidie FietsGEN en fietssnelwegen

Subsidie aanleg/verbetering fietsinfrastuctuur op fietssnelwegen

Wat

Lokale besturen die fietsinfrastructuur aanleggen of verbeteren op trajecten die geselecteerd werden als prioritair te realiseren fietssnelweg kunnen daarvoor vanaf februari 2014 extra subsidies aanvragen bij de provincie.

U kunt het toepassingsgebied van deze subsidie raadplegen via het document ‘toepassingsgebied subsidie fietssnelwegen’ of in het geoloket: selecteer daarvoor de laag fietssnelwegen.


Hoeveel?
Zowel het ontwerp als de aanleg van fietsinfrastructuur kunnen gesubsidieerd worden. 

Gemeentes kunnen rekenen op maximaal 100 % van de subsidieerbare aanlegkosten. 60 % van de subsidie is afkomstig van de provincie, de overige 40 % wordt gefinancierd door het Vlaams Gewest. 

De ontwerpkosten worden, afhankelijk van de route, voor 40% of voor 100 % gesubsidieerd door de provincie. Het bedrag wordt echter niet bepaald vanuit de factuur, maar als percentage (4% of 10%) ten opzichte van het geraamde bedrag voor de aanleg van de infrastructuur. Op deze manier kunnen ook gemeenten die het ontwerp intern uitwerken, hun personeelskosten recupereren.

Voorwaarden?
De voorwaarden voor de subsidie kunt u nalezen in het subsidiereglement.

De kwaliteitseisen van de te subsidiëren fietssnelweg-infrastructuur liggen hoger dan die voor gewone fietspaden. Zo wordt er veel belang gehecht aan de continuïteit van de route, er worden hogere breedtes gevraagd en verlichting is een must. Alle details over de kwaliteitseisen kunt u nalezen in het document ‘kwaliteitseisen fietssnelwegen’ hieronder.

Wie

Deze subsidie kan toegekend worden aan:
  • Gemeenten
  • Autonome gemeentelijke overheidsbedrijven

Duur

Deze subsidie is van toepassing van februari 2014 tot en met december 2018

Procedure

Het subsidiereglement
Download het subsidiereglement onderaan deze pagina.

Stappenplan
Download het stappenplan onderaan deze pagina. 

Aanvraagformulier
Download het aanvraagformulier voor de subsidie onderaan deze pagina.

Opmerking
Voor aanleg/verbetering van fietsinfrastructuur op gewestwegen en op BFF-routes zijn andere subsidiemogelijkheden voorzien. Projecten op fietssnelwegen die niet in aanmerking komen voor deze subsidie, omwille van de voorwaarden uit het subsidiereglement, kunnen misschien een beroep doen op de subsidie voor strategische projecten. Voor meer informatie over deze alternatieve subsidies, klik onderaan bij 'verwante pagina's' op 'Subsidies'.  

Nieuws

Subsidiereglement 'Fietssnelwegen' verlengd tot eind 2018

Normaal liep het provinciaal subsidiereglement "Fietssnelwegen" eind 2017 af. Dankzij deze verlenging kunnen gemeenten tot 100% subsidies blijven krijgen voor fietssnelwegen

Alle nieuwsberichten

Naar boven