Home  > Verkeer en mobiliteit  > Fiets  > Subsidies  > Subsidie FietsGEN en fietssnelwegen

Subsidie aanleg/verbetering fietsinfrastuctuur op fietssnelwegen

Wat

Lokale besturen die fietsinfrastructuur aanleggen of verbeteren op een fietssnelweg kunnen daarvoor extra subsidies aanvragen bij de provincie. Je kan het toepassingsgebied van deze subsidie raadplegen in het geoloket: selecteer daarvoor de laag fietssnelwegen.

Hoeveel?
Naast het ontwerp en de aanleg van fietsinfrastructuur kunnen ook de nodige grondverwervingen excl. aktekosten en natuurcompenserende maatregelen gesubsidieerd worden. 

Gemeentes kunnen rekenen op maximaal 100 % van de subsidieerbare aanlegkosten en kosten voor grondverwerving excl. aktekosten: 50% van de subsidie is afkomstig van de provincie, de overige helft wordt gefinancierd door het Vlaams Gewest. 

De ontwerpkosten worden voor 100 % gesubsidieerd: 50% Provincie Vlaams-Brabant, 50% Vlaams Gewest.
Het bedrag wordt echter niet bepaald vanuit de factuur, maar als percentage (10%) ten opzichte van het geraamde bedrag voor de aanleg van de infrastructuur. Op deze manier kunnen ook gemeenten die het ontwerp intern uitwerken, hun personeelskosten recupereren.

Tot slot subsidieert de provincie ook tot 100% van de natuurcompenserende maatregelen, die voor de aanleg of de verbetering van de fietsinfrastructuur noodzakelijk zijn.

Voorwaarden?
De voorwaarden voor de subsidie kan je nalezen in het subsidiereglement, onderaan deze pagina. Dit vernieuwde subsidiereglement geldt voor alle fietssnelwegen. 

Subsidies die eerder definitief toegekend zijn, tussen 1 februari 2014 en 12 maart 2018, worden behandeld volgens het toen geldende reglement. Dit reglement vind je ook onderaan deze pagina terug.

De kwaliteitseisen van de te subsidiëren fietssnelweginfrastructuur liggen hoger dan die voor gewone fietspaden. Zo wordt er veel belang gehecht aan de continuïteit van de route, er worden hogere breedtes gevraagd en verlichting is een must. Alle details over de kwaliteitseisen kan je nalezen in het Vademecum fietsvoorzieningen.

De provincie wil kwaliteitsvolle fietsroutes aanmoedigen en hecht daarom een groot belang aan de materiaalkeuze. Voor fietssnelwegprojecten die in aanmerking willen komen voor subsidies, wordt bij voorkeur asfalt gebruikt. Indien de fietssnelweg toch in beton wordt uitgevoerd, dan zal de vlakheid ervan gecontroleerd worden voordat de subsidie volledig uitbetaald wordt.

Wie

Deze subsidie kan toegekend worden aan:
  • Gemeenten
  • Autonome gemeentelijke overheidsbedrijven

Duur

Deze subsidie is van toepassing vanaf 12 maart 2018

Procedure

Het subsidiereglement
Download het subsidiereglement onderaan deze pagina.

ONLINE indienen!

Opmerking
Voor aanleg/verbetering van fietsinfrastructuur op gewestwegen en op BFF-routes zijn andere subsidiemogelijkheden voorzien. Projecten op fietssnelwegen die niet in aanmerking komen voor deze subsidie, omwille van de voorwaarden uit het subsidiereglement, kunnen misschien een beroep doen op de subsidie voor strategische projecten. Voor meer informatie over deze alternatieve subsidies, klik onderaan bij 'verwante pagina's' op 'Subsidies'.  

Naar boven