Home  > Verkeer en mobiliteit  > Fiets  > Subsidies

Subsidies voor gemeenten

Subsidie fietssnelwegen

Gemeentes die fietsinfrastructuur aanleggen of verbeteren op trajecten die opgenomen zijn als prioritair te realiseren fietssnelweg, kunnen daarvoor vanaf februari 2014 extra subsidies aanvragen bij de provincie.

Subsidie bovenlokaal functioneel fietsnetwerk

Gemeentes die fietsinfrastructuur willen aanleggen of verbeteren op gemeentewegen die opgenomen zijn in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF), kunnen daarvoor subsidies aanvragen bij de provincie.

Subsidie strategische infrastructuurprojecten

Deze subsidie kan aangevraagd worden door lokale besturen of andere instanties om ‘ontbrekende schakels’ in het functionele of recreatieve fietsroutenetwerk of op fietssnelwegen aan te pakken.

Subsidie recreatief fietsnetwerk

Gemeentes die fietsinfrastructuur willen aanleggen of verbeteren op  het bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk, kunnen daarvoor subsidies aanvragen bij de provincie.

Subsidie gewestwegen Vlaamse overheid

De Vlaamse Overheid voorziet enkele subsidiemogelijkheden bij fietsinfrastructuurwerken in de omgeving van gewestwegen. Klik hier voor een overzicht.

Naar boven