Home  > Verkeer en mobiliteit  > Fiets  > Recreatief fietsen  > Recreatief fietsroutenetwerk

Recreatief bovenlokaal fietsroutenetwerk

Wat is het bovenlokale recreatieve fietsroutenetwerk?

De fietsknooppunten zijn erg in trek bij recreatieve fietsers. Dit bewegwijzerde netwerk is uitgerold op het ‘bovenlokale recreatieve fietsroutenetwerk’. Dit netwerk ontsluit zo veel mogelijk toeristisch interessante attractiepolen zoals cultuurhistorische sites, evenementenplaatsen, woonkernen en stations. Er werd niet gekozen voor de kortste routes zoals bij het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk, maar voor aantrekkelijke, veilige en comfortabele routes.

Meer informatie over het Vlaams-Brabantse fietsknooppuntennetwerk krijgt u bij Toerisme Vlaams-Brabant (zie link onderaan deze pagina). Behalve het fietsroutenetwerk biedt Toerisme Vlaams-Brabant ook tal van lusvormige fietstochten aan.

Waar loopt het ‘bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk’ ?

Wil u nagaan welke wegen en trajecten er opgenomen zijn in het recreatieve fietsroutenetwerk? Raadpleeg het geoloket mobiliteit via de link onderaan deze pagina. U kunt er het gewenste netwerk bekijken en de stand van de realisatie van het netwerk.

Studiebureaus, gemeentes of andere geïnteresseerden kunnen de trajecten van het fietsroutenetwerk opvragen bij de provincie (bestanden te openen in een GIS-systeem). Onderaan deze pagina vindt u de contactgegevens.

Wil u de data van het fietsknooppuntennetwerk gebruiken voor een online routeplanner, smartphone-applicatie of een andere toepassing? De data van de knooppuntennetwerken van de 5 Vlaamse provincies zijn gratis verkrijgbaar. Meer informatie krijgt u bij Toerisme Vlaanderen (zie link onderaan deze pagina).

Subsidie voor het realiseren van fietsinfrastructuur op het recreatieve netwerk

De gemeentes en de provincie werken stap voor stap aan de realisatie van fietsvriendelijke infrastructuur op het uitgetekende netwerk. Gemeentes kunnen voor de aanleg en de verbetering van de fietsinfrastructuur op het netwerk subsidies aanvragen bij de provincie. Fietsinfrastructuur kan alleen gesubsidieerd worden als de infrastructuur voldoet aan de voorwaarden die opgenomen zijn in het Fietsvademecum. Er zijn o.a. voorwaarden rond soorten verharding.

Extra informatie

Contact

Dienst mobiliteit (Infopunt fietsen), Tel. 016 26 75 44, fiets@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Externe websites

Naar boven