Home  > Verkeer en mobiliteit  > Fiets  > Recreatief fietsen  > Realisaties

Realisaties

Hoe staat het met de realisatie van het recreatief fietsroutenetwerk?

Het uitgetekende bovenlokale recreatieve fietsroutenetwerk is grotendeels gerealiseerd. In enkele gemeentes lopen nog projecten om ontbrekende trajecten aan te leggen of om bestaande trajecten te verbeteren. Zij krijgen daarvoor subsidies van de provincie Vlaams-Brabant.

Realisaties in Vissenaken (Tienen, Glabbeek, Boutersem)

Dubbel fietspad Vissenaken

In deze ruilverkaveling werden wegen voor fiets- en landbouwverkeer aangelegd. O.a. in de Roosbeeksestraat werden 2 betonnen sporen van 120 cm aangelegd met daartussen overrijdbare grasdallen. Er werden tractorsluizen geïnstalleerd om autoverkeer tegen te gaan. Het totale project bestond uit 7.1 kilometer.

De provincie subsidieerde dit project met 335.000 euro.

Realisaties in Kampenhout

Traktorsluis Kampenhout

In Kampenhout werden wegen voor fiets- en landbouwverkeer langs de Bogaertweg en de Oude Brusselsebaan gesubsidieerd. Elke weg is ongeveer 400 meter lang.

Subsidies: dit project verkreeg via de provincie 50.000 euro subsidie.

Extra informatie

Contact

Dienst mobiliteit (Infopunt fietsen), Tel. 016-26 75 44, fiets@vlaamsbrabant.be

Naar boven