Home  > Verkeer en mobiliteit  > Fiets  > Problemen met fietsinfrastructuur

Problemen met fietsinfrastructuur?

Meldpunt fietspaden registreert en dispatcht klachten

Bij het meldpunt fietspaden kan je knelpunten voor fietsers signaleren aan de bevoegde wegbeheerder in Vlaanderen. Het is bedoeld om een abnormale toestand te melden, die een echt gevaar inhoudt voor de fietsers en die een dringende tussenkomst van de wegbeheerder vereist. Denk aan putten, glasscherven, gevaarlijke situaties veroorzaakt door regenwater, modder…

De melding wordt automatisch per e-mail naar de bevoegde wegbeheerder gestuurd.
Richt je je liever rechtstreeks tot de wegbeheerder? Ga dan na wie de wegbeheerder is.

Extra informatie

Verwante pagina's

Wie beheert welke weg?

Externe websites

Meldpunt fietspaden

Naar boven