Home  > Verkeer en mobiliteit  > Fiets  > Klachten fietsinfrastructuur

Klachten rond fietsinfrastructuur?

Meldpunt fietspaden registreert en dispatcht klachten

Via het meldpunt fietspaden kunt u knelpunten voor fietsers signaleren aan de bevoegde wegbeheerder in Vlaanderen. Het is bedoeld om een abnormale toestand te melden, die een echt gevaar inhoudt voor de fietsers en die een dringende tussenkomst van de wegbeheerder vereist. Denk aan putten, glasscherven, gevaarlijke situaties veroorzaakt door regenwater, modder… 

De melding wordt automatisch per e-mail naar de bevoegde wegbeheerder gestuurd.
Richt u uw klacht liever rechtstreeks aan de wegbeheerder? Ga dan na wie de wegbeheerder is. Meer info bij ‘Wie beheert welke weg’ (link: onderaan deze pagina).

Extra informatie

Verwante pagina's

Wie beheert welke weg?

Externe websites

Meldpunt fietspaden

Naar boven