Home  > Verkeer en mobiliteit  > Fiets  > Functioneel fietsen  > Vademecum

Vademecum fietsvoorzieningen

De leidraad bij aanleg fietsinfrastructuur

Het vademecum fietsvoorzieningen werd opgesteld door de Vlaamse Overheid. Het geeft de kwaliteitseisen aan van de fietsvoorzieningen op en langs de fietsroutenetwerken. In het vademecum staan richtlijnen voor het ontwerp van fietspaden, over de plaatsing van signalisatie en het onderhoud van de fietsinfrastructuur. 

Fietsinfrastructuur waarvoor subsidies aangevraagd wordt, moet in overeenstemming zijn met de richtlijnen uit het vademecum. 

Enkele belangrijke aandachtspunten uit het vademecum:

  • Materiaalkeuze: Bij de keuze van het materiaal legt het vademecum  de nadruk op een vlotte berijdbaarheid. Beton- en asfaltverhardingen genieten hier de voorkeur omdat ze meer rijcomfort bieden dan andere soorten verhardingen. 
  • Breedte fietsinfrastructuur: het vademecum bevat richtlijnen rond breedte en afscherming van fietsvoorzieningen. Aanliggende fietspaden moeten bijvoorbeeld minimaal 150 cm en idealiter 175 cm breed zijn. Voor tweerichtingsfietspaden is 250 cm de aanbevolen breedte. Bij hoge fietsintensiteiten gelden grotere breedtes. De volledige richtlijnen over de breedte van de fietsinfrastructuur leest u in hoofdstuk 4 van het vademecum. 
  • Ligging fietsinfrastructuur ten opzichte van de rijweg: fietsinfrastructuur kan aanliggend of vrijliggend van de rijbaan liggen, ze kan fietsverkeer in één richting toelaten of ontworpen zijn voor tweerichtingsverkeer. Afhankelijk van de situatie biedt het vademecum richtlijnen hierrond in hoofdstuk 3. 
Raadpleeg het vademecum Fietsvoorzieningen via de link onderaan deze pagina. 

Extra informatie

Contact

Dienst mobiliteit (Infopunt fietsen), Tel. 016-26 75 44, fiets@vlaamsbrabant.be

Externe websites

Vademecum fietsvoorzieningen

Naar boven