Home  > Verkeer en mobiliteit  > Fiets  > Functioneel fietsen

Functioneel fietsen

Bovenlokaal fietsroutenetwerk

Bovenlokale functionele fietsroutes zijn routes voor fietsverplaatsingen voor woon-werk-, woon-school- en woon-winkelverkeer. Lees verder en ontdek welke wegen in dit netwerk opgenomen zijn.

Fietstellingen

De provincie voert regelmatig geautomatiseerde tellingen van fietsers uit om het fietsverkeer in beeld te brengen. Waar en wanneer wordt er geteld? En wat als u een defect aan de tellers wil melden?

Realisaties

Ieder jaar worden bijkomende stukken van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk gerealiseerd. Lees verder voor een stand van zaken en enkele voorbeeldprojecten.

Vademecum fietsvoorzieningen

Het Vademecum Fietsvoorzieningen is de leidraad voor alle wegbeheerders die fietsinfrastructuur aanleggen of vernieuwen. Het bevatĀ  uniforme criteria over de aanleg en het onderhoud van fietsvoorzieningen.

Nieuws

2.031.569 fietsers functioneel fietsroutenetwerk

Van 1 januari tot en met 31 december 2017 registreerden onze 13 meetpunten in totaal 2.031.569 fietsbewegingen. Voor het meetpunt op de F3 tussen Herent en Leuven merken we alvast een stevige stijging op.

Alle nieuwsberichten

Naar boven