Home  > Verkeer en mobiliteit  > Fiets  > Functioneel fietsen  > Bovenlokaal fietsroutenetwerk

Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

Wat is het "bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk" (BFF)?

Lokale verplaatsingen, naar de bakker of de bibliotheek bijvoorbeeld, doen heel wat mensen al met de fiets. Maar ook voor langere verplaatsingen, naar het werk of school bijvoorbeeld, is de fiets een goed alternatief. Voor deze fietsverplaatsingen werd het ‘bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk’ (BFF) uitgetekend: een gemeente-overschrijdend netwerk van fietsinfrastructuur dat zoveel mogelijk punten als scholen, bedrijventerreinen, ziekenhuizen, stations en winkels met elkaar verbindt.

Het netwerk is opgebouwd uit:

  • fietssnelwegen en hoofdroutes (de ruggengraat van het netwerk),
  • bovenlokale routes (de meest logische, kortste verbinding tussen 2 punten),
  • en alternatieve bovenlokale routes (rustigere verbinding tussen 2 punten).

Subsidie voor het realiseren van fietsinfrastructuur op het netwerk

De gemeentes, de provincie en de Vlaamse overheid werken stap voor stap aan de realisatie van fietsvriendelijke infrastructuur op het uitgetekende netwerk. Gemeentes kunnen voor de aanleg en de verbetering van de fietsinfrastructuur op het netwerk subsidies aanvragen bij de provincie. Meer informatie over de subsidies vindt u via de link onderaan deze pagina.

Fietsinfrastructuur kan alleen gesubsidieerd worden als de infrastructuur voldoet aan de voorwaarden die opgenomen zijn in het Fietsvademecum. Er zijn o.a. voorwaarden rond de breedte van fietspaden, het materiaalgebruik en de afscherming van de rijweg.

Waar loopt het "bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk" (BFF)?

Wil je nagaan welke wegen en trajecten er opgenomen zijn in het fietsroutenetwerk? Je kan er ook het gewenste netwerk bekijken en de stand van de realisatie van het netwerk.

Raadpleeg het geoloket mobiliteit

Studiebureaus, gemeentes of andere geïnteresseerden kunnen de trajecten van het fietsroutenetwerk opvragen bij de provincie (bestanden te openen in een GIS-systeem). Onderaan deze pagina vind je de contactgegevens.

BFF niet meer actueel in jouw gemeente?

Soms zijn de huidige bovenlokale fietsbewegingen niet meer in overeenstemming met de situatie volgens het bovenlokaal fietsroutenetwerk. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe attractiepolen (school, cultureel centrum…) of nieuwe wegen. Dan kan de gemeente voorstellen om het netwerk te wijzigen. Neem hiervoor contact op met de provincie. Onderaan deze pagina vind je de contactgegevens.

Extra informatie

Contact

Dienst mobiliteit (Infopunt fietsen), Tel. 016 26 75 44, fiets@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Externe websites

Geoloket Mobiliteit

Naar boven