Home  > Verkeer en mobiliteit  > Fiets  > Fietssnelwegen

Fietssnelwegen in Vlaams-Brabant

Wat is een fietssnelweg?

Infografiek Fietssnelwegen [JPG, 88,34 KB]

Een fietssnelweg brengt je vlot, veilig en comfortabel over een langere afstand waar je moet zijn. Fietssnelwegen zijn:

  • rechtlijnig.
  • verkeersluw of verkeersvrij.
  • zonder onnodige vertragingen, stops of hindernissen.

Ambitie is om een netwerk van fietssnelwegen tussen woon- en werkkernen te realiseren. Met telkens een maximale fietsafstand van 20 km.

Benieuwd of er een fietssnelweg bij jou in de buurt ligt? Ga naar www.fietssnelwegen.be, geef een postcode of gemeente in en ontdek jouw fietssnelwegen. Je ziet in één klik of en waar je gekozen fietsroute befietsbaar, verlicht en autoluw is.

Niets dan voordelen?

Een fietssnelweg zorgt voor een conflictloze, aangename en vlotte fietsrit. En realiseert dus:

  • een grotere verkeersveiligheid.
  • een grotere belevingswaarde.
  • dankzij de rechtlijnigheid tijdwinst.

Dit alles maakt van zo'n verbinding een ideaal alternatief voor een woon-werkverplaatsing met auto of openbaar vervoer en een antwoord op de vele files.

Nu gebeurt minder dan 4% van alle verplaatsingen in Brussel en de Vlaamse Rand met de fiets, terwijl 71% van de afgelegde afstanden korter is dan 15 km en 51% zelfs korter dan 5 km. De realisatie van de fietssnelwegen moet het aandeel fietsverplaatsingen optrekken van 4 naar 20%.

Ook bij jou in de buurt?

De fietssnelwegen in Vlaams-Brabant [PNG, 253,88 KB]

In Vlaams-Brabant werken we aan fietssnelwegen:

  • tussen Brussel en de Vlaamse Rand.
  • tussen Brussel en Leuven.
  • tussen Leuven en de provinciesteden Aarschot, Diest en Tienen.

Vlot op weg dankzij de F-bewegwijzering

Logo fietssnelwegen

Vlot je weg vinden naar en op de fietssnelweg? Dat doe je dankzij het fietssnelwegenlogo. De bijhorende bewegwijzering en wegmarkeringen brengen je van a naar b, zorgen voor herkenbaarheid en maken dat je jouw uitgestippelde route gemakkelijk kan volgen.

Bewegwijzering dankzij Europese steun

Interreg North-West Europe - CHIPS

Voorlopig is enkel de F3 tussen Leuven en Brussel bewegwijzerd dankzij F-bordjes en vloerstickers. Daarnaast werd ook een nieuwe routebegeleidingssysteem in gebruik genomen.

Ook het Europese programma Interreg North West Europe investeert mee, binnen het project CHIPS - Cycle HIghways for smarter People transport and Spatial planning. Dit project streeft naar fietssnelwegen voor slimmer personenvervoer en ruimtelijke ordening.

Binnenkort zijn ook de F20, de F212 en andere befietsbare fietssnelwegen aan de beurt.

Geoloket mobiliteit

Trajecten van fietssnelwegen en bovenlokaal functioneel fietsnetwerk.

Raadpleeg geoloket mobiliteit

Publicaties

Fietssnelwegen in Vlaams-Brabant

De fietssnelwegen zullen over enkele jaren alle Vlaamse steden met elkaar verbinden, goed voor een netwerk van 2400 kilometer.

Alle publicaties

Naar boven