Home  > Verkeer en mobiliteit  > Fiets  > Fietssnelwegen  > F23 - Brussel-Boom

F23 - Brussel-Boom (Kanaalroute Noord)

Hoe loopt de F23?

  • Afstand: 23,7 km
  • Traject: de wenslijn van de Kanaalroute Noord is een onderdeel van de Kanaalroute en volgt het kanaal van Willebroek. Ze verbindt hierbij Kapelle-op-den-Bos met Grimbergen, Vilvoorde en Brussel. In Vilvoorde sluit de F23 aan op de F1, de fietssnelweg die Vilvoorde langs de Zenne met Mechelen verbindt. In Brussel op de KC/CK - met het Saincteletteplein als poort tot de Brusselse vijfhoek - om vervolgens aan te sluiten op de F20, Kanaalroute Zuid richting Halle.

Troeven

  • aangenaam fietsen langs het kanaal
  • een snelle, rechte verbinding naar Brussel

Stand van zaken - lopende projecten

Studies F23 (Kanaalroute Noord) en F1

Om de uitwisseling tussen de F23 en de F1 te versterken, is er een kanaalbrug gepland. Samen met de Europabrug (Vuurkruisenlaan) en de Budobrug vormt deze nieuwe brug een ladderstructuur tussen de twee fietssnelwegen. 

Momenteel lopen er twee studies: een eerste bekijkt hoe we de aansluiting van de F1 op de Europabrug kunnen verbeteren. Een andere studie onderzoekt het tracé van de F23 vanaf de Verbrande brug tot aan de grens met Brussel. De opdracht bestaat uit:

  • een startnota voor het tracé: het exacte traject en de mogelijkheden worden onderzocht;
  • een projectnota met voorontwerp

De studie is midden 2017 opgestart en wordt begin 2018 afgerond. De startnota is intussen klaar: het traject zal vanaf De Verbrande Brug tot aan de grens met Brussel langs het kanaal lopen. De projectnota voor het ontwerp is lopende. De eerste acties op het terrein worden op korte termijn uitgevoerd.

  • Partners: Werkvennootschap, Waterwegen en Zeekanaal NV, gemeente Grimbergen en Stad Vilvoorde 
  • Einddatum:  begin 2018 (studie)

Extra informatie

Contact

Dienst mobiliteit (Infopunt fietsen), Tel. 016 26 75 44, fiets@vlaamsbrabant.be

Externe websites

ArcGISkaart van de fietssnelweg F23 Brussel-Boom (Kanaalroute Noord)

Naar boven