Home > Nieuws > Verkeer en mobiliteit

Volgende fase fietssnelweg Asse-Brussel van start (18 oktober 2017)

Werken ter hoogte van Zellik-station en tussen Oude Merchtemsebaan en de R0

De fietssnelweg Asse-Brussel, de F212 is een stapje dichter bij de realisatie. Een nieuwe faseĀ  - van de Oude Merchtemsebaan in Zellik tot aan de Brusselse ring (R0) - is 16 oktober van start gegaan.

De gemeente Asse is trekker en bouwheer. De werken zijn gegund voor een totaalbedrag van 3.379.070,38 euro (incl. BTW). De provincie Vlaams-Brabant subsidieert de werken voor 60%, het Vlaams Gewest voor 40%

De werken omvatten:

  • de aanleg van een 4 meter breed fietspad incl. verlichting
  • een conflictvrije ongelijkgrondse kruising met de Vliegwezenlaan
  • aangepaste toegangshellingen naar het perron ter hoogte van station Zellik
  • de realisatie van een comfortabele fietshelling ter hoogte van de fietsers- en voetgangersbrug Frans Timmermansstraat

De werktermijn bedraagt 120 werkdagen.

Aansluitend worden de werken aan de F212 vanaf de R0 tot aan Ganshoren uitgevoerd. De vermoedelijke einddatum hiervan is eind 2018.

Extra informatie

Contact

Dienst mobiliteit (Infopunt fietsen), Tel. 016 26 75 44, fiets@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

F212 - Asse-Brussel

Naar boven