Home > Nieuws > Verkeer en mobiliteit > Provincies zetten schouders onder de F104

Provincies zetten schouders onder de F104, de fietssnelweg van Lier naar Aarschot (08 juni 2017)

F 104 krijgt vorm

De provincie Antwerpen stelde de studiebureaus Arcadis en Evolta aan als ontwerper voor de fietssnelweg F 104 Lier-Aarschot.

De provincie Vlaams-Brabant neemt deel aan de opdracht en draagt financieel bij. De opdracht van de studiebureaus bestaat er in het tracé te onderzoeken en een ontwerp te maken op basis van het voorkeurstraject. Het doel van deze nieuwe fietssnelweg is om dagdagelijkse verplaatsingen met de fiets veiliger en comfortabeler te maken en zo een duurzame vervoerskeuze te promoten.

Fietsers stoppen niet aan provinciegrenzen

De fietssnelweg F104 loopt van Lier naar Aarschot over een traject van 26 km lang waarvan 19 km op het grondgebied van de provincie Antwerpen en ongeveer een derde op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant.

De provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant onderzoeken daarom samen het meest geschikte tracé voor de F104. Een logische samenwerking want fietsers stoppen niet aan de provinciegrens. Zeker niet op fietssnelwegen met hun bovenlokale karakter. Op die manier creëren de provincies op termijn een belangrijke fietsverbinding tussen deze steden met heel wat scholen en bedrijven. Dankzij deze fietssnelweg zullen ze een alternatief kunnen bieden voor de wagen.

Extra informatie

Verwante pagina's

F104 - Lier-Aarschot

Naar boven