Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > Zware verkeersongevallen en vluchtmisdrijf, politie en deskundige

Zware verkeersongevallen en vluchtmisdrijf, politie en deskundige

Doelstelling

Je weet wat van jou wordt verwacht tijdens de vaststelling van een zwaar verkeersongeval. Je kan sporen in functie van snelheid en schade begrijpen of analyseren. Je weet wat de taak van een verkeersdeskundige is en wat deze precies doet in functie van zijn onderzoek. Je kan kwaliteitsvol samenwerken met de deskundigen. Je weet hoe belangrijk sporen kunnen zijn bij rechtspraak en werkt daarom spoorbewust.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA4375

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Zware verkeersongevallen, de eerste en dringende maatregelen met partners, categorisering van het ongeval, checklist met do’s en dont’s.
  • Rol van de politie en rol van de verkeersdeskundige, de expertise uitgelegd.
  • Sporen als onuitwisbare getuige in de rechtbank, schade interpretatie, sporenanalyse, snelheidsanalyse.
  • Casuïstiek/ cases/ foto’s.
  • Vluchtmisdrijf en detectie van achtergelaten sporen, spoorbewust werken op de plaats van de vaststelling.
  • Dringende seining, proces-verbaal, verhoor, meetstaat, bijlage, inbeslagname, voeding databank, …
  • Fotogrammetrie, toepassing, resultaten  en gebruik in het strafprocesrecht.
  • Nabespreking.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
op aanvraag
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

96 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be