Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > Weegapplicatie 2020 nieuwe procedure - END User

Weegapplicatie 2020 nieuwe procedure - END User

Doelstelling

Je kan de wettelijke bepalingen en procedures van de nieuwe weegapplicatie 2020 die in gebruik zijn bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) omschrijven en kan deze op een correcte wijze omzetten naar de praktijk.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA7271

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

 • Inleiding en voorstelling AWV – wegeninspectie.
 • Wetgevend kader bij de controle op massa:
  • Europese richtlijn i.v.m. controles.
  • Decreet + BVR.
 • Gebruik van de weegapplicatie:
  • Aandachtspunten bij controle, opstellen proces-verbaal, hulplijnen en melden van verbeteringen en bugs.
 • Gebruikersmodaliteiten:
  • Asweger type Maxxis 5 PR5900 (gegeven door Minebea).
  • Gebruik Weigh In Motion (WIM).
  • Gebruik betaalterminals.
 • Samenvatting en conclusie.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Plaats en data

PZ Leuven
De Vunt 2
3220 Holsbeek
15 september 2020
van 8.30 tot 12.30 uur

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
20 oktober 2020
van 8.30 tot 12.30 uur

Duur

4 uur

Prijs

48 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be