Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > Voortbewegingstoestellen, wet en verzekering met demo

Voortbewegingstoestellen, wet en verzekering met demo

Doelstelling

Je kent het onderscheid tussen wel en niet gemotoriseerde voortbewegingstoestellen en kan deze op een juridisch correcte wijze bij naam noemen. Je kent de regelgeving  bij het gebruik van voortbewegingstoestellen op de openbare weg. Je kan het vermogen van een dergelijk toestel linken aan de ontwikkelde maximum snelheid en deze desgevallend indelen in categorieën. Je kan een adviserende rol opnemen bij vragen omtrent het wettig gebruik van voortbewegingstoestellen op de openbare weg.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA6507

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

Soorten voortbewegingstoestellen: wel en niet gemotoriseerde.
Indeling van voortbewegingstoestellen volgens het maximaal vermogen.
Wettig gebruik van voortbewegingstoestellen, verkeersregels en plaats op de openbare weg:
Wegcode, K.B. van 13.02.2007 en K.B. van 21.07.2016.
  • Indeling van de voertuigen.
  • Europese Norm en technische uitrusting van de toestellen.
  • Homologatie van de toestellen tot gebruik op de openbare weg.
  • Controle via chassisnummer of serienummer?
  • Hoedanigheid van de bestuurder: voetganger of fietser?
  • Plaats op de openbare weg: trottoir, fietspad of rijbaan?
  • Uitrusting/kledij van de bestuurder.
  • Gedrag van weggebruikers ten opzichte van voortbewegingstoestellen.
  • Voorrangsregel ten opzichte van andere weggebruikers.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
op aanvraag
van 8.30 tot 12.30 uur

Duur

4 uur

Prijs

96 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be