Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > Verzekering van voertuigen

Verzekering van voertuigen

Doelstelling

Je kent de verplichte dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motorvoertuig aanleiding kan geven. Je kan op een wettelijke wijze een controle uitvoeren en optreden bij de vaststelling van een niet-verzekerd voertuig. Je kan eventueel beslag of een andere maatregel hierbij uitvoeren. Je kan een kwaliteitsvol proces-verbaal opstellen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA5115

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

 • Wettelijke basis en toepassing van de wet op de verplichte verzekering van motorvoertuigen.
 • Uitzonderingsmaatregelen.
 • Verzekeren van verschillende categorieën voertuigen:
  • o.a. voortbewegingstoestellen, elektrische fietsen, gemotoriseerde voertuigen, aanhangwagens, …
 • De wijze van controle (de gestelde controle en de controle via ANPR-camera).
 • Optreden bij een niet-verzekerd voertuig.
 • Beslag en soortgelijke maatregelen.
 • Procedures van inbeslagname.
 • Het proces-verbaal van vaststelling.
 • Verwittiging en kennisgeving aan de eigenaar van het voertuig.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
29 september 2020
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

96 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be