Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > Van schets tot plan

Van schets tot plan

Doelstelling

Je tekent op het einde van de opleiding een objectief en realistisch plan en kan dit plan met aangepast fotodossier als bijlage aan het proces-verbaal voegen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie. Er is geen voorkennis nodig van specifieke tekenprogramma’s en/of fotobewerking.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenopleiding toe.
Onderwijsleergesprek, klassengesprek, groepsdiscussie en oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.
Beperkte theoretische benadering, maar nadruk op praktijk en interactie.

Inhoud

  • Materiaal.
  • Basisbegrippen als basislijn, vastpunt, nulpunt, ...
  • De opmeting en fotograferen op het terrein (kamer van de feiten, kruispunt, ...).
  • Praktische oefening (plan tekenen).
  • Ervaringsuitwisseling en bespreken van checklist.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding en evaluatie van een getekend plan.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
op aanvraag
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

96 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be