Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > Uitzonderlijk vervoer, wetgeving en controle op

Uitzonderlijk vervoer, wetgeving en controle op

Doelstelling

Je kent de regelgeving die van toepassing is op het uitzonderlijk vervoer en kan een gerichte controle uitvoeren.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA2772

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

 • Uitzonderlijk vervoer, begripsomschrijving.
 • Wetgeving en reglementering.
 • Het voertuig: constructie, de ondeelbare lading, afmetingen.
 • De vergunning: aanvraag en documenten (WebTeuv).
 • Retributie: tarieven en categorieën.
 • Begeleiding: aard van de begeleider en de certificatie.
 • Technische massa’s en homologatie.
 • Reisweg: categorisering en reglementering.
 • Controle op het uitzonderlijk vervoer:
  • De bevoegde instanties.
  • Verbodsbepalingen (uitzonderlijk vervoer, het verbod qua tijdstip en/of locatie).
  • Bespreking van de boetecatalogus (wijziging sedert 01/03/2014) en praktische toepassing ervan.
  • Vaststellen van inbreuken en bespreking van voorbeeld PV’s (nuttige tips).
 • Praktijkuitvoering en nabespreking.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
voorjaar 2021
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

16 uur

Prijs

192 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be