Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > Technische eisen, controle op

Technische eisen, controle op

Doelstelling

Je kent de basiswetgeving van de technische eisen die van toepassing is op voertuigen op de openbare weg. Je kunt inbreuken detecteren en deze verbaliseren.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Basis wetgeving technische eisen.
  • Basis massa's en afmetingen (hoe te werk gaan op de weg zonder weegbrug/met weegbrug).
  • Basis technische controle langs de weg, voertuigen cat. C.
  • Specificatie tuning.
  • Theoretische oefeningen.
  • Opstellen PV van het boven vermelde.
  • Nabespreking.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
op aanvraag
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

96 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be