Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > Taxiwetgeving - nieuwe regelgeving - theorie en praktijk

Taxiwetgeving - nieuwe regelgeving - theorie en praktijk

Doelstelling

Je verwerft inzicht in de taxiwetgeving. Je kan de nodige vaststellingen verrichten bij inbreuken op de taxiwetgeving. Je kan overgaan tot een efficiƫnte controle van een taxi binnen de recent aangepaste regelgeving in Vlaanderen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur of officier van politie. De cursist heeft bij voorkeur enige voorkennis van de verkeerswetgeving.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA5375

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

Theorie: Wettelijk kader.
  • Minimum leeftijd van de bestuurders.
  • Het rijbewijs / medische schifting.
  • Herijkverrichtingen van taxameters.
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Vlaams Gewest (uitgebreid).
  • Waals Gewest.
Praktijk: Controle op de taxiwetgeving.
  • Gebruik van de checklist.
  • Proces-verbaal.
  • Best practices.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PZ Leuven
De Vunt 2
3220 Holsbeek
4 en 5 oktober 2021
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

16 uur

Prijs

224 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be