Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > Rijbewijs, regelgeving en controle op het Belgische rijbewijs

Rijbewijs, regelgeving en controle op het Belgische rijbewijs

Doelstelling

Je kent de wetgeving en Europese richtlijnen inzake het Belgische rijbewijs. Je kent de verschillende rijbewijscategorieën, het rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren. Je kan een kwaliteitsvolle controle hierop uitvoeren.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA4353

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Het Belgische rijbewijs.
  • Regelgeving.
  • Categorisering in de verschillende voertuigcategorieën.
  • De scholing en het voorlopig rijbewijs.
  • De vakbekwaamheid.
  • Het verbaliserend optreden.
  • De beveilings- en bestraffingsmaatregelen inzake het rijbewijs.
  • Nabespreking.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
10 december 2020
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

96 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be