Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > Rij- en rusttijden, Europese vereisten - bijscholing 16u

Rij- en rusttijden, Europese vereisten - bijscholing 16u

Doelstelling

Je kent het wettelijk kader rond het KB 17/10/2016 inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden. Je kent de werkingsprincipes van de analoge en digitale tachograaf. Je kan de rij- en rusttijden opvragen in beide systemen en informatie synthetiseren in functie van verdere verwerking en implementatie. Je kan inbreuken vaststellen bij fraude of misbruiken tegen deze regelgeving. Je kan werken volgens de nieuwe Europese richtlijnen. Je kan de aangepaste boetecatalogus gebruiken.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie. Je hebt voorkennis betreffende verordening EEG 561 en EEG 3821/85.
Zijn vrijgesteld, de leden die de opleiding van 40u hebben gevolgd tussen 2 maart 2016 en 21 november 2016 voor zover dat deze opleiding een module over verordening EG 165/2014 bevat. Ook vrijstelling voor de leden die de opleiding TTT Tacho (EDA5960) hebben gevolgd.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA6044

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en oefeningen met praktijkdag en veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

Theorie 8u:
  • Vo 165/2014 betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer.
  • Vo 561/2016 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad.
  • Uitvoerings-KB 17/10/16.
  • Boetecatalogus.
Praktijk 8u:
  • Veiligheidsaspecten binnen de risicoanalyse van toepassing tijdens de opleiding.
  • Controle op de openbare weg op voertuigen, uitgerust met een tachograaf.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
voorjaar 2021
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 + 8 uur

Prijs

240 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be