Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > Proces-verbaal en Onmiddellijke Inningen, kwaliteitsvol opstellen

Proces-verbaal en Onmiddellijke Inningen, kwaliteitsvol opstellen

Doelstelling

Je kent de regelgeving met betrekking tot het verkeer en kan de juiste notities neerschrijven tijdens het vaststellen van verkeersgerelateerde inbreuken. Je kan overgaan tot het opstellen van het kwaliteitsvol proces-verbaal inzake verkeersinbreuken.
Herhaling van de regelgeving en bespreking van voorkomende probleemgevallen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur of officier van politie. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA3148

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Gedepenaliseerde inbreuken: toepassingsgebied en regelgeving.
  • Proces-verbaal van waarschuwing: toepassingsgebied, regelgeving en kwaliteit/inhoud.
  • Onmiddellijke inning: categorisering, intrekking rijbewijs, bevoegdheden, toepassingsgebied en procedures, documenten, uitzonderingen en consignatie.
  • Inhoud van het kwalitatieve proces-verbaal: wegcode, alcohol in het verkeer, niet-verzekerd sturen, technische controle, het rijbewijs.
  • Nabespreking.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
voorjaar 2021
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

96 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be