Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > Prioritair rijden en opfrissing wegcode rijbewijs B via E-learning

Prioritair rijden en opfrissing wegcode rijbewijs B via E-learning

Doelstelling

Via een persoonlijke inlog krijg je toegang tot een elektronische leeromgeving. Je wordt wegwijs gemaakt binnen de wereld van het prioritair rijden via verschillende lesthema’s. Je kan met kennis van zaken vragen oplossen die van toepassing zijn in verschillende verkeerssituaties tijdens de verplaatsing naar een noodoproep. Deze opleiding is “interactief” en kan door iedereen plaats- & tijdonafhankelijk gevolgd worden. Het leerplatform kan zowel worden  geraadpleegd op de computer van je werkomgeving als op je persoonlijke computer of via een smartphone. Als extra kan je bijkomend oefenen binnen een opfrissingstool voor het behalen van een rijbewijs B zodat je weer helemaal mee bent met de vigerende wetgeving en de toepassing er van.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Agent, inspecteur, hoofdinspecteur, commissaris van politie en belast met prioritaire opdrachten. Ook de verantwoordelijken binnen de organisatie die instaan voor de opvolging van het rijgedrag van medewerkers en de appreciatie ervan bij onregelmatigheden.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Methode en leermiddelen

Elektronische leeromgeving, gebaseerd op verklarende wetgeving en vraagstukken met een individuele eindevaluatie.
Registratie van de gespendeerde tijd en testresultaten per cursist. Een ‘online’ coach kan de opvolging verzekeren en je bij vragen verder op weg helpen. Deze opleiding telt voor de duur van 4 uren mee voor de baremische loopbaan.

Inhoud

  • Wetgevend kader ingedeeld per thema, tijdens het prioritair rijden met verklarende uitleg binnen de wegcode.
  • Verplichtingen en vrijheden tijdens het prioritair rijden per discipline.
  • Dringende opdracht versus overmacht.
  • Veiligheid tijdens een prioritaire rit.
  • Bijzondere verkeerssituaties.
  • Burgerlijke aansprakelijkheid bij schade. 
  • Vragen en oefeningen per lesthema.
  • Eindevaluatie via vragen over de gehele lesinhoud.
  • Extra: heropfrissing theorie rijbewijs B.

Beoordelingswijze

Eindevaluatie van de lerende via een elektronische testomgeving. Mogelijkheid tot het aanstellen van een lokale ‘online’ coach.

Plaats en data

in je eigen leeromgeving
2 maanden onbeperkte toegang

Duur

4 uur

Prijs

60 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be