Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > Operator snelheids- en roodlichtcamera's

Operator snelheids- en roodlichtcamera's

Doelstelling

Je kan roodlichtcamera's die op het principe van lusinductie gebaseerd zijn, en radarsnelheidsmeters die gebaseerd zijn op het Doppler-principe bedienen. Je kan de vaststellingen acteren in een PV volgens de vormvereisten vooropgesteld in de Col 11/2006. Je kent de wettelijke basis van de werkingsprocedure en ijking van de toestellen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie of calogmedewerker belast met verkeersgerelateerde zaken.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA1432

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

Theoretisch gedeelte 4u:
  • Wettelijk kader: KB. van 11 oktober 1997 - Wet van 4 augustus 1996. Wet van 16 juni 1970, zoals gewijzigd. Arrest van het Hof van Cassatie van 5 april 2006.
  • Proces-verbaal: col 11 - 2006.
  • Theorie Radar: Doppler effect, stralenbundels, oefeningen met verschillende opstellingen van de radar en het gemeten voertuig, reflecties oorzaken en gevolgen, hulpmiddelen - sjablonen, bewijzen berekening roodlichtcamera's.
  • Theorie roodlichtcamera's.
  • Lusdetectie principe.
  • Snelheidsmeting met lusdetectie.
  • Roodlicht functie.
  • Mogelijke fouten.
Praktisch gedeelte 4u:
  • Installatie - uitlijning- fototoestel - praktische oefeningen bemande en onbemande + roodlicht camera's.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
21 september 2020
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

96 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be