Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > Nieuwigheden verkeer

Nieuwigheden verkeer

Doelstelling

Je kent de nieuwigheden inzake de verkeerswetgeving. Je verwerft inzicht in de toepassing van de wet. Je kan inbreuken hierop vaststellen en een kwaliteitsvol proces-verbaal opstellen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA1598

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Wettelijk kader, wegcode en verkeerswet.
  • Wijzigingen van de wegcode, wegverkeerswet, inschrijvingen voertuigen, ...
  • Inzicht in de nieuwigheden verkeer (o.a. e-bikes).
  • Vaststellen en verbaliseren van aangepaste overtredingen.
  • Invloed 'nieuwigheden verkeer' op het proces-verbaal.
  • Hoe blijf ik op de hoogte van de veranderende verkeerswet?
  • Nabespreking.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
19 november 2020
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

96 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be