Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > Ladingzekering, controle op

Ladingzekering, controle op

Doelstelling

Je kent de wetgeving inzake de ladingzekering op voertuigen en kan een controle hierop uitvoeren.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA6733

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en oefeningen op gespecialiseerd didactisch materiaal met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Doel van ladingzekering.
  • Wetten en normen rond ladingzekering.
  • Basisprincipes uit de fysica.
  • Opbouw van voertuigen.
  • Zekeringsmiddelen.
  • Methodes van ladingzekering.
  • Vormstabiele ladingseenheden.
  • Controle op de ladingzekering en vaststellen van inbreuken.
  • Voorbeeld PV's.
  • Nabespreking.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
12, 13 en 16 november 2020
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

24 uur

Prijs

288 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be