Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > Kentekenplaten in Europa, wetgeving en misbruik

Kentekenplaten in Europa, wetgeving en misbruik

Doelstelling

Je kan Europese nummerplaten identificeren. Je kan namaak en misbruik herkennen en de modaliteiten tot een gerichte controle met bewijzen ter zake in rekening brengen. Je kan hierbij een kwalitatief proces-verbaal opstellen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie. Calog-personeelsleden die uit hoofde van hun ambt processen-verbaal inzake verkeersinbreuken opmaken.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA6110

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking a.d.h.v. didactisch materiaal met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Introductie, verklaring KB’s en aanhorigheden.
  • Nummerplaten in Europa, algemeen.
  • Handelaars- en testrit nummerplaten in Europa.
  • Import-, export- en transit nummerplaten in Europa.
  • Maskeersystemen - COL 9/2006 - art. 62bis WVW.
  • Nabespreking.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
17 september 2020
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

96 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be