Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > Inbreuken sociale wetgeving tijdens een verkeerscontrole

Inbreuken sociale wetgeving tijdens een verkeerscontrole

Doelstelling

Je kan knipperlichten ontdekken van mogelijke sociale fraude tijdens een verkeerscontrole. Je kan hierbij de nodige onderzoeksdaden stellen om aan te tonen dat er sprake is van inbreuken op de sociale wetgeving. Je kan in voorkomend geval de nodige bewijslast verzamelen en een kwalitatief proces-verbaal opstellen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Inbreuken op de sociale wetgeving tijdens een verkeerscontrole, inleiding.
  • De bevoegde overheden en de rol van de arbeidsauditeur.
  • Verzamelen van informatie en het proces-verbaal.
  • Samenwerking met andere controlediensten.
  • Strafrechtelijke gevolgen voor de overtreders.
  • Casu├»stiek van gevalstudies, vaststelling, opvolging en afhandeling.
  • Nabespreking.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
22 oktober 2020
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

144 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be