Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > Europese boorddocumenten, controle en misbruik

Europese boorddocumenten, controle en misbruik

Doelstelling

Je kan de boorddocumenten van Europese voertuigen controleren op Belgisch grondgebied. Je kan namaak en misbruik herkennen en de modaliteiten tot een gerichte controle met bewijzen ter zake in rekening brengen. Je kan fraude aan de dag leggen en hierbij een kwalitatief proces-verbaal opstellen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA6650

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking a.d.h.v. didactisch materiaal met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • De verschillende types inschrijvingen van voertuigen en boorddocumenten in Europa.
  • Het vervaardigen van de boorddocumenten.
  • Tips and tricks, do's and dont’s tijdens de controle van de verschillende boorddocumenten.
  • Verwerkte veiligheden in deze documenten.
  • Vaststelling van overtreding en gevolgen.
  • Nabespreking.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
voorjaar 2021
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

96 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be