Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > Bromfietsen, controle van opgefokte bromfietsen

Bromfietsen, controle van opgefokte bromfietsen

Doelstelling

Je kan een controle uitvoeren op bromfietsen. Je kan inbreuken detecteren en deze verbaliseren.
Na de theoretische uiteenzetting zal een gerechtsdeskundige dieper ingaan op de opfokonderdelen aan de hand van didactisch materiaal.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA1489

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Wettelijke bepalingen.
  • Indeling van bromfietsen.
  • Controle van boorddocumenten en rijbewijzen.
  • Controle van gestolen bromfietsen.
  • Bromfietscontrole, gebruik van een rollentestbank.
  • Inbreuken van opgefokte bromfietsen en opfokmethoden.
  • Aandachtspunten proces-verbaal van vaststelling, voorbeeld processen-verbaal.
  • Demonstratie aan de hand van didactisch materiaal en nabespreking.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
voorjaar 2021
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

144 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be