Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > Boorddocumenten, snel en efficiënte controle

Boorddocumenten, snel en efficiënte controle

Doelstelling

Je kan op een snelle en efficiënte manier overgaan tot de controle van de boorddocumenten van een gemotoriseerd voertuig.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur of officier van politie.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA4825

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Uitvoerige bespreking van elk type voertuig (tweewielers, bromfiets en motoren, personenauto, auto voor dubbel gebruik, lichte vrachtauto, vrachtauto, autobus, …) en de daaraan verbonden boorddocumenten bij controle op de openbare weg.
  • Meest voorkomende wetgeving m.b.t. basiscontrole op voertuigen.
  • Wetgeving en controle op de boorddocumenten bij zwaar vervoer.
  • Vaststellen van inbreuken en gevolgen voor de overtreder.
  • Nabespreking.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
24 september 2020
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

96 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be