Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > Autocrim, controle voertuigen

Autocrim, controle voertuigen

Doelstelling

Je verwerft inzicht in de georganiseerde wereld van de autocriminaliteit. Je kan inbreuken op de inschrijving van voertuigen vaststellen. Je kan via lokale weg kwaliteitsvolle informatie sturen naar de federale diensten. Je kan samenwerken met partners in de strijd tegen autocrim. Je kan gerichte vaststellingen uitvoeren en een kwaliteitsvol proces-verbaal opstellen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA4010

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Voorstelling van de dienst DJB/autocrim.
  • Autocriminaliteit in BelgiĆ« en de georganiseerde misdaad buiten de landsgrenzen.
  • Identificatie van de voertuigen en wettelijke bepalingen.
  • Gebruikte technieken bij autocrim onder de loep, knipperlichten voor inbreuken.
  • Samenwerkingsverbanden, partners in strijd tegen autocrim.
  • Interne en externe informatiebronnen, rol van de lokale politie.
  • Vaststellingen inzake autocrim, middelen tot inbeslagname en opstellen van een kwaliteitsvol proces-verbaal.
  • Recente ontwikkelingen en slotbepaling.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
27 oktober 2020
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

96 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be