Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > Alcohol- en drugsintoxicatie in verkeer

Alcohol- en drugsintoxicatie in verkeer

Doelstelling

Je kan de nieuwste procedure omtrent de vaststelling van alcohol- en drugsintoxicatie in het verkeer toepassen en een kwaliteitsvol proces-verbaal opstellen. Je kan op een wettelijke wijze oplossingsgericht problemen aanpakken en correcte handelingen stellen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA4826

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en praktijkvoorbeelden met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Algemeen: juridische situering (wet-KB-COL).
  • Grondige kennis van de overtreding op art. 34-37/1 en 37bis van de wegverkeerswet (en wijzigingen hierop).
  • Kennis van de strafrechtelijke procedures bij aanverwante overtredingen (o.a. weigering geneesheer om in te gaan op vordering).
  • Procedures: alcohol- en drugsintoxicatie (o.a. ademtest/analyse, bloedproeven, speekseltest drugs).
  • Procedures, vaststelling en registratie bij intoxicatie in een verkeersongeval.
  • Grondige kennis van het proces-verbaal en bijlagen, het verhoor en inbeslagnames.
  • Registratie in ISLP, administratie en aandachtspunten.
  • Probleembespreking en uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
voorjaar 2022
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

112 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be