Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > Weg- en werfsignalisatie

Weg- en werfsignalisatie

Doelstelling

Je kent de principes van de plaatsingsvoorwaarden om tijdelijke signalisatie te plaatsen op de openbare weg. Je kent de betekenis van de voornaamste borden en kan deze correct plaatsen in combinatie met andere verkeersborden of bestaande wegsignalisatie. Je kent de basisprincipes van de maximaal toegelaten snelheid in functie van de categorisering van werken op de weg. Je kan een lokale wegomleiding voorzien van een duidelijke signalisatie. Je kan een signalisatieplan lezen en dit correct uitvoeren. Je kent de geldende veiligheidsvoorschriften.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers van technische diensten die werken op de openbare weg moeten uitvoeren.

Methode en leermiddelen

Na een theoretische uiteenzetting van het onderwerp worden concrete situaties gedemonstreerd en ingeoefend.

Inhoud

Theorie:
  • Basisprincipes bij de plaatsing van tijdelijke wegsignalisatie.
  • De voornaamste borden en hun betekenis.
  • Openbare werken in functie van de maximum toegelaten snelheid.
  • Het signalisatieplan en de uitvoering ervan op de openbare weg.
  • De wegomleiding en duidelijke signalisatie.
  • Plaatsen en signaleren van een container op de openbare weg.
  • Beschermingsmiddelen en veiligheidsaspecten bij de plaatsing van wegsignalisatie.
Praktijk:
  • Demonstratie en oefeningen.

Beoordelingswijze

De docent bepaalt de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Plaats en data

in jouw bestuur
in samenspraak

Duur

afhankelijk van programma

Prijs

offerte

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be