Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > Beveiliging incidenten openbare weg - BIOW, Ambulance- en MUG diensten

Beveiliging incidenten openbare weg - BIOW, Ambulance- en MUG diensten

Doelstelling

Je leert een incident optimaal signaleren en het personeel beveiligen door tactische gebruik van urgentievoertuigen. Je leert de rol van de andere diensten bij een multidisciplinaire inzet op de openbare weg. De nadruk ligt op het voorkomen van vervolgongevallen en het beschermen van het interventiepersoneel tijdens interventies zowel op snelwegen als op secundaire wegen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medische diensten:
Je bent ambulancier/verpleegkundige/arts en rijdt in die hoedanigheid met een ambulance, een PIT of een MUG.

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking en praktijkuitvoering in de klas a.d.h.v. didactisch materiaal met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.
  • 2 uur theorie (ppt/fim/foto/maquette).
  • 2 uur praktijk, opgedeeld in: tactische handelingen rond stilstaand voertuig op oefenterrein en maquetteoefeningen.

Inhoud

  • Veiligheidsmaatregelen tijdens het aanrijden.
  • Sensibilisering rond zichtbaarheid en bescherming.
  • Principes tactische inzet van het eerst aankomende voertuig op secundaire wegen.
  • Plaatsing van bijkomende hulpvoertuigen.
  • Inzicht in de rol van signalisatievoertuigen en de samenwerking met andere disciplines in het kader van beveiliging van interventies op de openbare weg.

Beoordelingswijze

  • Schriftelijke test op invulblad.
  • Praktijktest rond stilstaand urgentievoertuig/signalisatievoertuig of casus met maquette

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
datum in overleg te bepalen
(zowel week- als zaterdagen)
van 8.30 tot 12.30 uur

Duur

4 uur

Prijs

40 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be