Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > Heropfrissing wegcode B/C + regels en risico’s bij het Priorijden + simulator (7u)

Heropfrissing wegcode B/C + regels en risico’s bij het Priorijden + simulator (7u)

Doelstelling

Je kan na deze opleiding de regels van de wegcode rijbewijs B/C en de prioregels interpreteren en deze ook op een correcte wijze met de interventievoertuigen toe passen.
Je weet wat prioritair rijden inhoud en welke de risico’s ervan zijn. Je kan een inschatting maken van het beoogde doel en de noodzaak om dit middels prioritair rijgedrag op veilige wijze te verwezenlijken. Je kent de wetgeving ter zake. Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie. (AT5019)

Doelgroep en vereiste voorkennis

Opleiding voor alle brandweerlieden en hulpverleners belast met een prioritaire opdracht.
Ook de verantwoordelijken binnen de organisatie die instaan voor de opvolging van het rijgedrag van medewerkers en de appreciatie ervan bij onregelmatigheden. Toelating van de korpoverste, directeur of zijn gemandateerde.

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek en veel ruimte tot vraagstelling en interactie.
De cursist ontvangt een login voor een oefenplatform (e-learning). Via simulatieoefeningen worden cases gereden om inzicht te verwerven bij gevaren.

Inhoud

Theorie:
 • Heropfrissing wegcode  B/C en wetgevend kader, wat mag, wat is verboden?
 • Gebruik van blauwe lichten en van de sirene of beiden.
 • Aard van het voertuig: commandowagen, ambulance, of type vrachtwagen.
 • Mens, weg, voertuig.
 • De veiligheidsgordel en airbag, gevaren en veiligheidsaspecten, veiligheid en gevaren van een zelfsturend voertuig.
 • Snelheid, remweg en stopafstand.
 • Bewust prioritair rijden en valkuilen.
 • Tijdswinst en veiligheid.
 • Aard van de opdrachten en korpsafspraken bij het prioritair rijden.
 • Analyse van een prioritaire rit, veiligheid en gevaren nader besproken.
 • Voorbeeldfunctie interventie rijden met herkenbaar voertuig.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse en/of op andere locatie
lesdatum: in overleg te bepalen
van 8.30 tot 16.30 uur

Duur

7 uur

Prijs

120 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be