Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > Beveiliging incidenten openbare weg basis - BIOW, Update

Beveiliging incidenten openbare weg basis - BIOW, Update

Doelstelling

Je leert een incident optimaal signaleren en het personeel beveiligen door tactische gebruik van urgentievoertuigen en signalisatievoertuigen. De nadruk ligt op het voorkomen van vervolgongevallen en het beschermen van het interventiepersoneel tijdens interventies op secundaire wegen. (AT3713)

Doelgroep en vereiste voorkennis

Brandweerdiensten: Je bent onderofficier/officier bij de brandweer.
Politiediensten: Je bent agent/inspecteur/hoofdinspecteur/officier van politie bij een interventiedienst of verkeersdienst.
Toelating van de zone- of korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking en praktijkuitvoering in de klas a.d.h.v. didactisch materiaal met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.
  • 4 uur theorie (ppt/fim/foto/maquette).
  • 3 uur praktijk, opgedeeld in: tactische handelingen rond stilstaand voertuig op oefenterrein en maquetteoefeningen.

Inhoud

  • Veiligheidsmaatregelen tijdens het aanrijden.
  • Sensibilisering rond zichtbaarheid en bescherming.
  • Principes tactische inzet van het eerst aankomende voertuig op secundaire wegen.
  • Plaatsing van bijkomende hulpvoertuigen.
  • De procedure voor de inzet van signalisatievoertuigen.
  • Verkeersregeling door de brandweer.

Beoordelingswijze

  • Schriftelijke test op invulblad.
  • Praktijktest rond stilstaand urgentievoertuig/signalisatievoertuig of casus met maquette.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
datum in overleg te bepalen
(zowel week- als zaterdagen)
van 9.00 tot 12.00 uur

Duur

3 uur

Prijs

30 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be