Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > Beveiliging incidenten openbare weg (basis) - BIOW, Algemeen

Beveiliging incidenten openbare weg (basis) - BIOW, Algemeen

Doelstelling

Je leert een incident optimaal signaleren en het personeel beveiligen door tactische gebruik van urgentievoertuigen en signalisatievoertuigen. De nadruk ligt op het voorkomen van vervolgongevallen en het beschermen van het interventiepersoneel tijdens interventies op snelwegen en autowegen (AT3711).

Doelgroep en vereiste voorkennis

Brandweerdiensten: Je bent brandweerman/onderofficier/officier.
Politiediensten: Je bent agent/inspecteur/hoofdinspecteur/officier van politie.
Takeldiensten: Je voert takelingen/signalisatieopdrachten uit op autosnelwegen in het kader van een FAST-opdracht.
Toelating van de zone- of korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking en praktijkuitvoering in de klas a.d.h.v. didactisch materiaal met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.
  • 4 uur theorie (ppt/fim/foto/maquette).
  • 3 uur praktijk, opgedeeld in: tactische handelingen rond stilstaand voertuig op oefenterrein en maquetteoefeningen.

Inhoud

  • Veiligheidsmaatregelen tijdens het aanrijden.
  • Sensibilisering rond zichtbaarheid en bescherming.
  • Principes tactische inzet van het eerst aankomende voertuig.
  • Plaatsing van bijkomende hulpvoertuigen.
  • De procedure voor de inzet van signalisatievoertuigen.
  • Verkeersregeling door de brandweer.

Beoordelingswijze

  • Schriftelijke test op invulblad.
  • Praktijktest rond stilstaand urgentievoertuig/signalisatievoertuig of casus met maquette.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
op aanvraag
data ook in overleg te bepalen
(zowel week- als zaterdagen mogelijk)
van 8.30 tot 16.30 uur

Duur

7 uur

Prijs

80 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be