Home  > Rijopleidingen  > Verkeerscontrole, wet en wegcode  > ADR, gevaren en veiligheidsmaatregelen bij benadering of contact

ADR, gevaren en veiligheidsmaatregelen bij benadering of contact

Doelstelling

Je kan ADR codes identificeren en catalogeren in functie van de gevaarsgraad. Je weet welke veiligheidsmaatregelen je zelf moet treffen bij de benadering van gevaarlijke stoffen en desgevallend beschermende kledij voorzien. Je kent bij de lading op voertuigen het belang van vrachtbrieven en kan deze ontcijferen in het belang van de gevaarsgraad. Je kan je handelen afwegen in functie van je eigen veiligheid en deze van betrokkenen of omstaanders.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent politiemedewerker, hulpverlener ambulancier, brandweerman en komt via opdrachten mogelijks in contact met gevaarlijke stoffen.
Toelating van de korpsoverste, directeur of zijn gemandateerde.

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking aan de hand van didactisch materiaal met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • ADR code.
  • Eerste benadering en erkennen van de gevaarlijke situatie.
  • Houders voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
  • Veiligheidsmaatregelen en aandachtspunten bij de benadering van gevaarlijke stoffen.
  • Multidisciplinaire samenwerking en overleg met de hulpdiensten.
  • Vrachtbrieven op ADR voertuigen: het vervoersdocument, vrijstellingen, veiligheidskaarten, keuringsdocument.
  • De signalisatie op voertuigen en recipi├źnten.
  • De interventie en het verzamelen van informatie.
  • Afsluitende casu├»stiek met evaluatie en nabespreking.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding en de afsluitende oefening.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
op aanvraag
data ook in overleg te bepalen
(zowel week- als zaterdagen mogelijk)
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

7 uur

Prijs

70 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be